Welcome to Discuss from Spiral logo

Interactive presentation plan for: Discuss Schoolexamen HAVO SE2

Activity overview:

9 slides

Een bewering:
Veel prehistorische culturen worden gedateerd aan de hand van potscherven. Deze culturen zijn bijna nooit culturen van jagers en verzamelaars, maar vrijwel altijd van boeren.

Ondersteun deze bewering door:
twee redenen te noemen waarom vaak potscherven gebruikt worden voor deze dateringen
en aan te geven dat het hierbij (vrijwel altijd) gaat om boerensamenlevingen.

In 249 vaardigde de Romeinse keizer Gaius Decius een wet uit waarin hij
zijn onderdanen verplichtte offers te brengen aan de goden. Iedereen die
dit weigerde werd vervolgd. Deze wet werd in de volgende jaren telkens opnieuw afgekondigd.
Je kunt dit zien als een bewijs voor de groei van het christendom.

Leg uit welke redenering je daarbij volgt.

In de late middeleeuwen kwam het vaak voor dat een vorst, na zijn troonsbestijging, met een feestelijke intocht werd verwelkomd door de burgers van een stad in zijn rijk.
Bij zulke intochten legden de burgers een eed van trouw af aan de vorst.
Op zijn beurt beloofde de vorst plechtig de rechten en privileges van de burgers te zullen respecteren.

Leg uit dat dit soort intochten passen bij twee kenmerkende aspecten uit de late middeleeuwen,
maar ook aansluiten bij het feodalisme uit de vroege middeleeuwen.

In 1858 werd door de gemeenteraad van Londen besloten tot de aanleg
van een nieuw rioolstelsel. Aanleiding hiervoor waren klachten over de
stank en de vervuiling van het water van de Theems (die door Londen stroomt) en het ernstig vervuilde drinkwater.

Leg uit dat dit besluit paste bij twee kenmerkende aspecten van de
negentiende eeuw.

In 1888 werd Wilhelm II keizer van het Duitse Rijk.
Dit zorgde voor een verandering in de buitenlandse politiek van het keizerrijk.

Geef aan:

wat de kern van de buitenlandse politiek tot dan toe was geweest en

welke verandering in de buitenlandse politiek Wilhelm II in gang zette.

Over de Slag bij de Marne kun je zeggen dat het een begin was van de
uiteindelijke Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog.

Leg dit uit.

In de Vrede van Versailles wordt Duitsland verplicht herstelbetalingen aan
de Geallieerden te doen. De betalingen hadden het volgende verloop:
1 In 1923 werd de betaling tijdelijk gestaakt.
2 In 1924 werden de betalingen hervat.
3 In 1930 werd de betaling tijdelijk gestaakt.
4 In 1933 werd de betaling definitief gestaakt.

Geef bij elk gegeven de daarbij passende verklaring.

Op 23 september 1933 stak Adolf Hitler bij Frankfurt symbolisch de eerste
spade in de grond als startsein voor de aanleg van een modern net van
autowegen in Duitsland. Er werden daarbij 720 werklozen aan het werk gezet. Na een jaar werkten er meer dan
250.000 arbeiders aan de wegenbouw. Tussen 1933 en 1941 legden ze meer dan
4.000 kilometer
autoweg aan.
Hierbij past de volgende bewering:
De wegenbouw ondersteunde zowel de binnenlandse als de buitenlandse politieke koers van Hitler.

Leg dit voor beide uit.

Op 25 en 26 februari 1941 werd door communisten in Amsterdam de
Februaristaking georganiseerd. De staking was een protest tegen de
anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter.
Voor zover bekend is er slechts één foto gemaakt van deze staking.

Geef een reden waarom de stakers publicatie van foto's van de staking wilden voorkomen
en
een reden waarom de Duitse bezetters niet wilden dat er foto's van de staking gepubliceerd werden.

Discuss makes it super easy to make any slideshow into an interactive presentation

Play this activity

* Whiteboard required for teacher-paced activities

Share on:

Share Discuss Schoolexamen HAVO SE2 on Google+ Share Discuss Schoolexamen HAVO SE2 on Twitter Share Discuss Schoolexamen HAVO SE2 on Facebook Pin Discuss Schoolexamen HAVO SE2 Email Discuss Schoolexamen HAVO SE2

Ready to see what else Spiral logo can do?

With four apps, each designed around existing classroom activities, Spiral gives you the power to do formative assessment with anything you teach.

Quickfire

Carry out a quickfire formative assessment to see what the whole class is thinking

Discuss

Create interactive presentations to spark creativity in class

Team Up

Student teams can create and share collaborative presentations from linked devices

Clip

Turn any public video into a live chat with questions and quizzes

1000s of teachers use Spiral to deliver awesome, engaging activities that capture students' understanding during lessons.

Now it's your turn Sign up

Spiral Reviews by Teachers and Digital Learning Coaches

Spiral
Review of Spiral by teacher: Kathryn Laster @kklaster

Tried out the canvas response option on @SpiralEducation & it's so awesome! Add text or drawings AND annotate an image! #R10tech

Spiral
Review of Spiral by teacher: Room 220 Math Stars @3rdgradeBCE

Using @SpiralEducation in class for math review. Student approved! Thumbs up! Thanks.

Spiral
Review of Spiral by teacher: Miss Ord @ordmiss

Absolutely amazing collaboration from year 10 today. 100% engagement and constant smiles from all #lovetsla #spiral

Spiral
Review of Spiral by teacher: Adam J. Stryker @strykerstennis

Students show better Interpersonal Writing skills than Speaking via @SpiralEducation Great #data #langchat folks!

Spiral
Review of Spiral by teacher: Dr Ayla Göl @iladylayla

A good tool for supporting active #learning.

Spiral
Review of Spiral by teacher: Brett Erenberg @BrettErenberg

The Team Up app is unlike anything I have ever seen. You left NOTHING out! So impressed!

Get the Clip Chrome Extension & Create Video Lessons in Seconds

Add Clip to Chrome