Discuss Schoolexamen HAVO SE2

Created by Natasja Smet

This is an activity from Spiral

To use this activity, click the button bellow

Register and access activity

9 slides

1

Een bewering:
Veel prehistorische culturen worden gedateerd aan de hand van potscherven. Deze culturen zijn bijna nooit culturen van jagers en verzamelaars, maar vrijwel altijd van boeren.

Ondersteun deze bewering door:
twee redenen te noemen waarom vaak potscherven gebruikt worden voor deze dateringen
en aan te geven dat het hierbij (vrijwel altijd) gaat om boerensamenlevingen.

2

In 249 vaardigde de Romeinse keizer Gaius Decius een wet uit waarin hij
zijn onderdanen verplichtte offers te brengen aan de goden. Iedereen die
dit weigerde werd vervolgd. Deze wet werd in de volgende jaren telkens opnieuw afgekondigd.
Je kunt dit zien als een bewijs voor de groei van het christendom.

Leg uit welke redenering je daarbij volgt.

3

In de late middeleeuwen kwam het vaak voor dat een vorst, na zijn troonsbestijging, met een feestelijke intocht werd verwelkomd door de burgers van een stad in zijn rijk.
Bij zulke intochten legden de burgers een eed van trouw af aan de vorst.
Op zijn beurt beloofde de vorst plechtig de rechten en privileges van de burgers te zullen respecteren.

Leg uit dat dit soort intochten passen bij twee kenmerkende aspecten uit de late middeleeuwen,
maar ook aansluiten bij het feodalisme uit de vroege middeleeuwen.

4

In 1858 werd door de gemeenteraad van Londen besloten tot de aanleg
van een nieuw rioolstelsel. Aanleiding hiervoor waren klachten over de
stank en de vervuiling van het water van de Theems (die door Londen stroomt) en het ernstig vervuilde drinkwater.

Leg uit dat dit besluit paste bij twee kenmerkende aspecten van de
negentiende eeuw.

5

In 1888 werd Wilhelm II keizer van het Duitse Rijk.
Dit zorgde voor een verandering in de buitenlandse politiek van het keizerrijk.

Geef aan:

wat de kern van de buitenlandse politiek tot dan toe was geweest en

welke verandering in de buitenlandse politiek Wilhelm II in gang zette.

6

Over de Slag bij de Marne kun je zeggen dat het een begin was van de
uiteindelijke Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog.

Leg dit uit.

7

In de Vrede van Versailles wordt Duitsland verplicht herstelbetalingen aan
de Geallieerden te doen. De betalingen hadden het volgende verloop:
1 In 1923 werd de betaling tijdelijk gestaakt.
2 In 1924 werden de betalingen hervat.
3 In 1930 werd de betaling tijdelijk gestaakt.
4 In 1933 werd de betaling definitief gestaakt.

Geef bij elk gegeven de daarbij passende verklaring.

8

Op 23 september 1933 stak Adolf Hitler bij Frankfurt symbolisch de eerste
spade in de grond als startsein voor de aanleg van een modern net van
autowegen in Duitsland. Er werden daarbij 720 werklozen aan het werk gezet. Na een jaar werkten er meer dan 250.000 arbeiders aan de wegenbouw. Tussen 1933 en 1941 legden ze meer dan 4.000 kilometer
autoweg aan.
Hierbij past de volgende bewering:
De wegenbouw ondersteunde zowel de binnenlandse als de buitenlandse politieke koers van Hitler.

Leg dit voor beide uit.

9

Op 25 en 26 februari 1941 werd door communisten in Amsterdam de
Februaristaking georganiseerd. De staking was een protest tegen de
anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter.
Voor zover bekend is er slechts één foto gemaakt van deze staking.

Geef een reden waarom de stakers publicatie van foto's van de staking wilden voorkomen
en
een reden waarom de Duitse bezetters niet wilden dat er foto's van de staking gepubliceerd werden.
The fastest way to carry out formative assessments in class JOIN FREE