กีฬา

By Soleehah Sama-Ae 12 Sep 08:01
7 slides
2
Sport
3
วอลเลย์บอล
4
ประเทศอเมริกา
5
แบดมินตัน
6
แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ประเภท1.ประเภทเดี่ยว2.ประเภทคู่
7
บาสเกตบอล
8
เจมส์ ไนสมิท

Slides in กีฬา

1.ประเภทเดี่ยว
Share with your #PLN
The fastest way to carry out formative assessments in class JOIN FREE