Κωδικοποίηση χαρακτήρων β

Created by ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

This is an activity from Spiral

To use this activity, click the button bellow

Register and access activity

10 slides

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

The fastest way to carry out formative assessments in class Sign up