cach-hoc-tap-cua-tinh-tinh-va-tre-em

Welcome to Clip from Spiral logo

Interactive video lesson plan for: Cách học tập của tinh tinh và trẻ em

Activity overview:

Một video ngắn trích từ tư liệu "Ape Genius" của National Geographic so sánh cách học tập của 1 con tinh tinh & trẻ em của chúng ta.
Source: http://www.youtube.com/watch?v=pIAoJsS9Ix8
Dịch bởi: www.evolit.tk
www.sinhtienhoa.blogspot.com

Lưu ý ngay từ đầu con vượn đã lấy ngón tay đẩy thanh chắn ra, vì nó hiểu đc cốt lõi là đẩy để lộ cái lỗ trên nắp lộ ra, cho nên cái gì tiện thì cứ dùng chứ ko nhất thiết cứ phải dùng que gỗ. Ngay khi nó nhận ra chỉ cần 1 bc duy nhất sẽ có kẹo, nó lập tức bỏ qua những thao tác thừa trong khi "con non" chúng ta thì cứ rập khuôn mà tiến mặc dù rất có thể chúng đều thấy làm thế là vô nghĩa. Ý video này ko phải nói là trẻ em ngu hơn vượn, mà là cách học tập của chúng khác: chúng luôn sợ muốn làm vừa lòng người lớn, luôn cố bắt chước thật chính xác. Nhưng một điều thí nghiệm cho thấy rất rõ ràng: vượn hoàn toàn có khả năng phân tích tình huống và đưa ra quyết định hợp lý.

Tagged under: tiế ó,Ape Genius,tinh tinh,ượ,trẻ em,ọ ậ

Find more lesson plans like this:

'After the Race' from Joyce's Dubliners: Summary & Analysis

Clip makes it super easy to turn any public video into a formative assessment activity in your classroom.

Add multiple choice quizzes, questions and browse hundreds of approved, video lesson ideas for Clip

Make YouTube one of your teaching aids - Works perfectly with lesson micro-teaching plans

Play this activity

1. Students enter a simple code

2. You play the video

3. The students comment

4. You review and reflect

* Whiteboard required for teacher-paced activities

Share on:

Share Cách học tập của tinh tinh và trẻ em on Google+ Share Cách học tập của tinh tinh và trẻ em on Twitter Share Cách học tập của tinh tinh và trẻ em on Facebook Pin Cách học tập của tinh tinh và trẻ em Email Cách học tập của tinh tinh và trẻ em

Ready to see what else Spiral logo can do?

With four apps, each designed around existing classroom activities, Spiral gives you the power to do formative assessment with anything you teach.

Quickfire

Carry out a quickfire formative assessment to see what the whole class is thinking

Discuss

Create interactive presentations to spark creativity in class

Team Up

Student teams can create and share collaborative presentations from linked devices

Clip

Turn any public video into a live chat with questions and quizzes

1000s of teachers use Spiral to deliver awesome, engaging activities that capture students' understanding during lessons.

Now it's your turn Sign up

Spiral Reviews by Teachers and Digital Learning Coaches

Spiral
Review of Spiral by teacher: Kathryn Laster @kklaster

Tried out the canvas response option on @SpiralEducation & it's so awesome! Add text or drawings AND annotate an image! #R10tech

Spiral
Review of Spiral by teacher: Room 220 Math Stars @3rdgradeBCE

Using @SpiralEducation in class for math review. Student approved! Thumbs up! Thanks.

Spiral
Review of Spiral by teacher: Miss Ord @ordmiss

Absolutely amazing collaboration from year 10 today. 100% engagement and constant smiles from all #lovetsla #spiral

Spiral
Review of Spiral by teacher: Adam J. Stryker @strykerstennis

Students show better Interpersonal Writing skills than Speaking via @SpiralEducation Great #data #langchat folks!

Spiral
Review of Spiral by teacher: Dr Ayla Göl @iladylayla

A good tool for supporting active #learning.

Spiral
Review of Spiral by teacher: Brett Erenberg @BrettErenberg

The Team Up app is unlike anything I have ever seen. You left NOTHING out! So impressed!

Get the Clip Chrome Extension & Create Video Lessons in Seconds

Add Clip to Chrome