ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ด้านที่ ๒

Created by Supaporn.l@shrewsbury.ac.th

This is an activity from Spiral

To use this activity, click the button bellow

Register and access activity

7 slides

1

ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ด้านที่ ๒"...สร้างป่าหมากป่าพลู ทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้..."
จงอภิปรายข้อความนี้

2

กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ำตระพังโพยสี ใสกินดี... ดั่งกินน้ำโขงเมื่อแล้ง
"น้ำตระพังโพยสี" หมายถึงอะไร

3

คนในเมืองมักทรงศีล มักโอยทาน
พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้
ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า ท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน
ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผู้ชายผู้หญิง
ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน

4

เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เที้ยรย่อมคนเสียดกัน
เข้ามาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟ

5

กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีอัฏฐารศ
มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพิหารอันราม

6

เบื้องตะวันโอกเมืองสุโขทัยนี้ มีพิหารมีปู่ครู มีทะเลหลวง

7

เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้ มีอไรญญิก....
ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชในกรุงอไรญญิก มีพิหารอันหนึ่งมนใหญ่สูงงามแก่กม มีพระอัฏฐารศอันหนึ่งลุกยืน
The fastest way to carry out formative assessments in class JOIN FREE