Digitaliserad värld - Kunskap och bildning

By Anders Holmgren 16 Nov 09:50
7 slides
2
3
Kunskap och BildningKunskap och bildning rymmer möjligheter till nya perspektiv på världen, samhället, andra människor och på sig själv. Det innebär i sin tur att det går att påverka sin situation och att skapa ett bättre liv, både för sig själv och för andra.
Sven-Eric Liedman
4
Litteracitet - förmågan att kunna skapa, analysera, abstrahera och kreativt hantera språket i en viss kultur och situation.
5
Digital litteracitet
6
Institution
7
Nätverk
8
Institution - NätverkInstitution

Produktfokuserat
Mästare
Bundet i tid och rum
Hierarkiska bindningar
Plagiarism
Auktoritet i rollen
Mottagare = läraren
Nätverk

Processfokuserat
Deltagande
Alltid tillgängligt
Mer jämlika bindningar
Gruppbaserat
Auktoritet genom omdömet/ryktet
Mottagare = världen

Slides in Digitaliserad värld - Kunskap och bildning

Institution Produktfokuserat Mästare Bundet i tid och rum Hierarkiska bindningar Plagiarism Auktoritet i rollen Mottagare = läraren
Launched 1 time
The fastest way to carry out formative assessments in class JOIN FREE