Digitaliserad värld - Kunskap och bildning

Created by Anders Holmgren

This is an activity from Spiral

To use this activity, click the button bellow

Register and access activity

7 slides

2

3

Kunskap och BildningKunskap och bildning rymmer möjligheter till nya perspektiv på världen, samhället, andra människor och på sig själv. Det innebär i sin tur att det går att påverka sin situation och att skapa ett bättre liv, både för sig själv och för andra.
Sven-Eric Liedman

4

Litteracitet - förmågan att kunna skapa, analysera, abstrahera och kreativt hantera språket i en viss kultur och situation.

5

Digital litteracitet

6

Institution

7

Nätverk

8

Institution - NätverkInstitution

Produktfokuserat
Mästare
Bundet i tid och rum
Hierarkiska bindningar
Plagiarism
Auktoritet i rollen
Mottagare = läraren
Nätverk

Processfokuserat
Deltagande
Alltid tillgängligt
Mer jämlika bindningar
Gruppbaserat
Auktoritet genom omdömet/ryktet
Mottagare = världen
The fastest way to carry out formative assessments in class Sign up